image
  • 22 Nisan 2022 Cuma

Atelektazi akciğerin tamamının ya da bir kısmının yeterince havalanamaması durumudur. Akciğerimiz dışarıdan gelen havayı önce ana nefes borusuna sonra sağ ve sol oda bronşlarına yollar. Sonrasında bu hava sağ tarafta üç tane loba daha sonra her bir lopta segmentlere ayrılır.  Hava akciğerin gaz değişim odasına kadar girmektedir. Bu bölgeye kadar havanın hiçbir yerde takılmaması gerekirken bir yerde takılması nedeni ile havanın bölgenin uzağına gitmemesi durumuna atelektazi denir. Bu tıkanmanın sebebi tümör, yabancı cisim, enfeksiyon, akciğere dıştan bası, göğüs duvarı tümörü, göğüs kafesinde biriken sıvı ya da buna benzer durumlar olabilir. Örneğin çocuklarda genellikle yabancı cisim kaçması olayı çok sık görülür. Buna benzer durumlarla akciğerin yeterince havalanmaması durumuna atelektazi denir. Bunun bir kısmı fizyoterapi, öksürme ya da medikal tedavi ile çözülürken bir kısmı da bronkoskopi yöntemlerle çözülebilmektedir. Bunlara ek olarak bazı durumlarda altta yatan sebep cerrahi olarak düzeltilmesi  gereken bir sebepse bunun üstesinden de cerrahi tedavilerle gelmek mümkün olabilmektedir.