image
  • 19 Nisan 2022 Salı

Akciğer kanseri bronştan yani solunum yolundan köken alır ve köken aldığı hücreye göre en tepede ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi “Küçük Hücreli Olan” diğeri ise; “Küçük Hücreli Olmayan” kanser tipleridir. Bakıldığında toplamda neredeyse 52 tip akciğer kanseri vardır.

 

Küçük hücreli olan tip; genellikle tanı konulduğunda çok hızlı üreme potansiyeline sahiptir. Ortalama ikiye bölünme süresi 40 gündür yani 40 günde tümör hücreleri iki katına kadar çıkar. Dolayısıyla da  bu tip  kanserler çok hızlı yayılır, lenf bezlerine ve diğer organlara hızla sıçrayabilir. Bu nedenle bu hastalığın tedavisinde  kemoterapi ve immünoterapi kullanırız. Hatta bazen de yayılma potansiyeli olan organlara (örneğin beyin gibi) önlem amaçlı ışın tedavisi kullanabiliyoruz.

 

Tesadüfen çekilen akciğer filmlerinde saptanan yüzde 3-4 küçük hücreli hasta kitlesine de ameliyat yapabiliyoruz. 

 

Diğer taraftan küçük hücreli olmayan tip ise; ikiye bölünme zamanı daha uzun olan (ki bazı tiplerde 800 güne kadar uzayabilir) bir kanser tipidir. Kendi içerisinde; epitelyal, adenomatöz, büyük hücreli gibi başka ana tiplere ve daha sonra onların da daha alt tiplerine ayrılırlar. Bu tipi biraz daha ayrıntılı incelemek ve buna göre tedavi planı yapmak gerekir. Cerrahi mi, kemoterapi mi, hedefe yönelik tedavi mi, immünoterapi mi, radyoterapi mi yoksa bunlardan bir kaçı birlikte mi yapılacak?, buna tanıya, hastalığın evresine ve hastanın özelliklerine göre karar veriyoruz.