• Tüm kanser ölümlerinin erkek ve kadında en sık nedenidir. 
    • Her yıl dünyada yaklaşık 1.8 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmaktadır.
    • En yüksek insidans Macaristan, Sırbistan ve Kore’dedir.
    • Türkiye sıklık bakımından erkeklerde 5. sıradadır.
    • Ortanca yaş 63’dür.

    Akciğer Kanseri hakkında detaylı bilgileri Prof.Dr.Celalettin Kocatürk'ten dinleyelim...