Akciğer Kanserine erken dönemde tanı koyabilmek için eğer kişiler 50 yaşın üzerinde ise 20 yıl ve daha uzun süre sigara içicisi olunmuşsa riskli grupta yer almaktadır. Bu kişiler için tarama programı önerilmektedir. Normal balgam testi ile ya da akciğer grafisi ile hastalığı teşhis etmek mümkün değildir. Bunun için düşük doz bilgisayarlı tomografi programına girilmesi tavsiye edilmektedir. Türkiye'de bazı merkezler bu çalışmayı yürütmektedir.