Akciğer Kanserine her yıl çok sayıda insan yakalanmaktadır. Genellikle de ileri evrede tanı konulmaktadır. Bu neden ile erken evrede tanı koymak için bir takım çalışmalar vardır. Örneğin likit biyopsiler ve kan testleriyle bazı kanserleri tarayabiliyoruz. Son zamanlarda özellikle düşük tozda çekilen tomografi ile akciğer kanserinin erken dönemde tanısını koymak münkündür. Bazı riskli grup olarak tanımladığımız kişiler var bunlar; 40 yaşın üstüne, 20 paket yıldan daha fazla sigara içmiş, ailesinde kanser öyküsü olan ya da riskli işlerde çalışan kişiler bunların akciğer kanseri taramasıyla erken dönemde tanısını koymak ve tedavisini yapmak mümkündür.