• 11 May, 2022

Kanser tanısını koyabilmek için pataloji hekiminin sonuçlarının incelemesi gerekmektedir. Sonuca göre Akciğer Kanseri tanısı konulabilmektedir. Akciğer dokusu içerinde merkezi bir alanı kaplayan bir kitle olduğu zaman bronkoskopi yöntemi ile bu bölgeye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Göğüs duvarına yakın bir yerde ise iğne biyopsi yapılmaktadır. Bazende balgam testi ve ultrasonlu bronkoskopi yapılmaktadır. Tüm bunlardan önce bilgisayarlı tomografi yapılmaktadır. Gerekirse ped/cd dediğimiz bit tetkik istenmekedir. Bu aşamalardan sonra tanı konulabilmektedir.