Atelektazi akciğerin tamamının ya da bir kısmının yeterince havalanamaması durumudur. Akciğerimiz dışarıdan gelen havayı önce ana nefes borusuna sonra sağ ve sol oda bronşlarına yollar. Sonrasında bu hava sağ tarafta üç tane loba daha sonra her bir lopta segmentlere ayrılır.  Hava akciğerin gaz değişim odasına kadar girmektedir. Bu bölgeye kadar havanın hiçbir yerde takılmaması gerekirken bir yerde takılması nedeni ile havanın bölgenin uzağına gitmemesi durumuna atelektazi denir.