Küçük hücreli olan tip genelde çok hızlı üreme potansiyeline sahiptir. Bu hastalığın tedavisinde kemoterapi ve immünoterapi kullanılmaktadır. Bazen de yayılma potansiyeli olan organlara ışın tedavisi uygulanmaktadır. Küçük hücreli olmayan tip ise 2'ye bölünme süresi çok daha uzun ve yayılma potansiyeli daha azdır. Hastalığın başlangıç aşamasında olan küçük hücreli olmayan tip ise ameliyat edildiğinde, başarı oranı daha yüksek olmaktadır.