Akciğer zarı kanseri, Ülkemizde en sık görülen kanser türüdür. Oluşum nedeni ise çocukluk çağında solunum yolu ile teneffüs edilen asbest ve buna benzer türevlerine dayanmaktadır. Asbest ve türevleri doğada mevcuttur. Bazı bölgelerimizde de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu maden hayatımızın her alanında yer almaktadır. Türkiye'de görülme sıklığı Dünya'da görülme sıklığından 8 kat daha fazladır.