Timus bezi halk arasında genellikle "uykuluk bezi" olarak adlandırılmaktadır. İman tahtası olarak bilinen bölgenin arkasında, kalbin de ön kısmında yer almaktadır. Şekil olarak "H" harfine benzemektedir. Bu bezin asıl görevi, insan vücudunda işlev görmeye çalışan mikroorganizmalara ya da yabancı maddelere karşı vücudun ürettiği antikor adı verilen yanıt mekanizmasını gerçekleştirmektir. Bu bezde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. En sık karşılaştığımız tür ise miyasteni hastalığıdır. Miyasteni hastalığı erken teşhis ile belirlendiği zaman timus bezini alıyoruz. Bu ameliyat kapalı metot yöntemi ile gerçekleştiriliyor ve genellikle 1 saat sürmekte. Ayrıca bu bezde tümör de meydana gelebiliyor. Bu duruma ise Timoma denmektedir. Bir ucu beyaz iyi huylu, diğer ucu ise siyah kötü huylu bir spektrum göstermektedir. Bu ameliyatı bazen kapalı bazen de açık ameliyat ile gerçekleştirmekteyiz. Timus bezi için yapılması gereken tedavi yöntemlerini ve ameliyat tekniklerini bu şekilde yapmaktayız.